Çetik Grup

Menü

İşlenen kişisel veriler nelerdir?

Web sitenizde alışveriş ve üyelik kapsamında;

Kimliğiniz (isim, soy isim)

Adresiniz,

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Alışveriş bilgileri (alışveriş tarihi, saati, tutarı, alışveriş içeriği, ödeme yöntemi, ödeme bilgileri)

Faturanıza eklenmesini talep etmeniz halinde (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs firma bilgileri) işleme alınacaktır.

Şubelerimiz aracılığıyla yapılan satın almalar kapsamında ;

Kimliğiniz (isim, soy isim)

Adresiniz,

İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)

Alışveriş bilgileri (mağaza tarihi, saati, tutarı, alışveriş içeriği, ödeme yöntemi (kredi kartı, nakit), ödeme bilgileri)

Faturada yer alması halinde (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs firma bilgileri) işleme alınacaktır.

E-ticarete izin verirken;

Kimliğiniz (isim, soy isim)

İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

Web sitemizi kullanımınızla ilgili ayrıntılar (web sitemizde eylemleriniz, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz ürünler vb.)

Pazarlamaya dayalı bilgiler (doğum verileri, site kullanımı, alışveriş alışkanlıkları, adres ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, beğeniler ve ilgili yorumlar, kampanyalar, anketler ve içerikleri, faturalar vb. İçerik, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartları vb.) ve ödeme detayları (taksitli ödeme vb.), eski ve yeni cep / ev / iş telefonu / faks numaraları, e-posta adresleri, e-ticaret ve diğer iletişim yaklaşımları ,aksiyonlar, çerezler (çerezler, web tarayıcı işaretleri-bilgi) IP’ler, işaretçiler) bilgileri işlenir.

Kişisel verilerin işlenme amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir ;

Genel amaç ;

Bizimle iletişime geçmeniz durumunda, kimlik ve iletişim bilgileriniz, sorun veya şikayetinizin çözüme kavuşturulması ve gerekirse sizinle iletişime geçilmesi.

Kimliğiniz, iletişimleriniz, faturalarınız, alışveriş bilgileriniz, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi başta olmak üzere sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliğini onaylamış kuruluşlar nezdinde.

Kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, faturalarınız ve alışveriş bilgileriniz, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü dava, cevap ve itirazlarda bulunulacaktır, veri yöneticisi olarak.

Web siteniz ve brunch alışverişiniz

Satış sonrası hizmet operasyonel sürecini (“Ürün Teslimatı, Ürün İadesi”) gerçekleştirmek için müşteri kimliği, iletişim bilgileri ve alışveriş bilgileri.

Satış sonrası operasyonel süreçten fatura/fiş ibraz etmeden faydalanabilmeniz için sistemimiz tarafından sizinle ilgili oluşturulan kayıtların diğer müşterilerin kayıtlarından ayırt edilmesini sağlayacak kimliğiniz ve iletişim bilgileriniz,

Fatura talep etmeniz durumunda faturayı kesebilmek için kimlik ve fatura bilgileriniz,

Kanundan doğan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına, veri sorumlusu konumunda olan şirket tarafından kimlik, alışveriş ve fatura bilgileriniz işlenecektir.

E-ticaret izni verilirken;

Genel veya özel kişiye özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklam, bilgilendirme ve pazarlama faaliyetlerine erişmek için onay verdiğiniz web sitelerindeki kutuları doldurarak kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya erişim .Oluşturulabilir/oluşturulabilir. Sizler için her türlü ticari iletişim faaliyetlerini yürütmek. Önemli bilgileriniz şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Kişisel veriler nasıl toplanır ve hukuki sebepler

Kişisel verileriniz bizden ve şubelerimizden. Web sitelerinde ve şubelerde yapılan her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket girişi, kayıt ve davranışsal işlemler sistemlerimizde kayıt altına alınmakta ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla müşterilerimizle iletişim sırasında sağlanan bilgiler sistemimize kaydedilmektedir. Web sitesi aracılığıyla alınan elektronik ticari yöntemlerle. İletişim izniniz çerçevesinde işlenir.

Şirket olarak kişisel verileriniz. KVKK’nın 5. Maddesine uygundur. Açık hüküm ve koşullara dayanarak, e-ticareti işliyoruz ve sitede satış ve üyelik açısından “sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesi için veri işleme esastır” ve şirketin sorumluluğu. Korunan veri yöneticisi hakları.

Kişisel verilerin aktarımı

Şirket olarak kişisel verileriniz.

Özel bilgi gerektiren bilgi teknolojisi, pazarlama faaliyetleri veya danışmanlık. İş Ortakları ve Hizmet Sağlayıcılar (Çağrı Merkezleri, Cihaz Bazlı Kişisel Veri Toplama Hizmetleri, Pazarlama Danışmanları, Veritabanları, Elektronik Mesaj Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Danışmanlık vb.) ve Kurumsal İşbirliği)

Bu kurum, kuruluş ve makamlara ilgili diğer yükümlülükleri yerine getirmek ve lisanslı ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı makamlarına bilgi, belge ve diğer ilgili yükümlülükleri sağlamak, yasal haklarınızı kullanmanız için tarafımızca talep edilen bilgileri size sağlayacağız. . Dava ve cevap hakkı olarak

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesine istinaden; işbu aydınlatma metninde yer alan “İletişim” bölümünde yer alan yöntemleri ve/veya verilere uygulama usul ve esasları tebliğinin 5. maddesinde belirtilen usulleri takip ederek şirkete başvuruda bulunun. , aşağıdaki konularda bilgi talep edebilirsiniz: denetleyici;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini bilme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiyi bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme,

KVKK kanununda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel bilgilerin iletildiği üçüncü bir kişiye bildirimde bulunulmasını isteme,

İşlenen verileri sadece otomatik bir sistem üzerinden analiz ederek aleyhinize sonuçların ortaya çıkmasına karşı çıkıyoruz,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramışsanız, lütfen bu zararın giderilmesini talep ediniz.

Hukuki ve usul başvurunuz şirket tarafından en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

İletişim Adresi

Veri sorumlusu olarak başvurunuzu, başvuru sürecine atanan e-posta adresimize gönderebilirsiniz (yasanız belirli bir prosedürde ilgili taleplerde bulunmanızı gerektiriyorsa lütfen yukarıdaki prosedürü dikkate alınız. Lütfen takip etmeniz gerekmektedir.)

Adres :

Telefon :

E-posta :

Copyright © 2024 - Tüm Hakları EBOZA Tarafından Saklıdır.